Retail-brede Efficiency & WFM vraagstukken

Met 40 jaar ervaring, in meer dan 10 landen, grijpen onze wortels diep in de retail. Hiermee doet u uw voordeel.
Wij kennen en herkennen uw vragen en onzekerheden. Hieronder een selectie van veel voorkomende vraagstukken.
Onze jarenlange ervaring stelt ons in staat uw situatie en verbeterkansen gefundeerd en snel in te schatten en om te zetten in een bewezen succesvolle aanpak. Herkent u zich in één of meer van onderstaande vraagstukken? Dan bieden wij u hiervoor verschillende beproefde oplossingen.
Vraagstukken | Efficiency performance: scan en consult

 • U wilt uw prestaties op het gebied van tijdbesteding, loonkosten, arbeidsinzet en efficiency benchmarken.
 • U wilt de bestede uren per activiteit en afdeling meten.
 • U wilt concrete verbetermogelijkheden voor uw efficiency in kaart gebracht hebben.
 • U wilt een transparante kostenstructuur en prijsopbouw voor uw (nieuwe) businessmodellen.
 • U wilt de activiteiten binnen uw organisatie op de meest efficiënte manier rangschikken binnen de bedrijfsonderdelen.
 • U wilt weten / simuleren wat het effect is van innovaties en veranderingen binnen uw formule.
 • U wilt onafhankelijk advies en begeleiding bij het selecteren van een WFM-pakket.
 • U wilt inzicht in de performance en verbetermogelijkheden van uw huidige WFM-oplossing.
Onze jarenlange ervaring stelt ons in staat uw situatie en verbeterkansen gefundeerd en snel in te schatten en om te zetten in een bewezen succesvolle aanpak. Herkent u zich in één of meer van onderstaande vraagstukken? Dan bieden wij u hiervoor verschillende beproefde oplossingen.
Vraagstukken | Proces focus: modelleren en optimaliseren

 • U wilt gedetailleerde normeringen van de werkuren per activiteit, afdeling, vestiging(en) en bedrijfsonderdeel.
 • U wilt een urenbudgettering op basis van verwachte goederen- en klantenstroom per vestiging.
 • U wilt efficiency verbeterende innovaties gedetailleerd doorrekenen.
 • U wilt vastgestelde normering integreren binnen uw eigen plannings- of WFM-pakket.
 • U wilt trends op uw arbeidsinzet en werkuren kunnen inschatten, budgetteren en toepassen.
 • U wilt de arbeidsinzet per bedrijfsonderdeel, vestiging en afdeling voorspellen en optimaliseren per week, dag en interval.
 • U wilt uw arbeidsinzet continu afstemmen op de real-time goederen- en klantenstroom.
 • U wilt meer resultaat halen uit uw WFM-oplossing en dit continu kunnen optimaliseren.
 • U wilt beschikken over tools om per vestiging en afdeling de benodigde arbeidsinzet beter te kunnen voorspellen.
Onze jarenlange ervaring stelt ons in staat uw situatie en verbeterkansen gefundeerd en snel in te schatten en om te zetten in een bewezen succesvolle aanpak. Herkent u zich in één of meer van onderstaande vraagstukken? Dan bieden wij u hiervoor verschillende beproefde oplossingen.
Vraagstukken | Operationele sturing: realiseren en verankeren

 • U wilt dat uw organisatiedoelstellingen op een eenduidige wijze tot leven komen in alle vestigingen en bedrijfsonderdelen.
 • U wilt binnen uw bedrijf een mindset en intrinsieke motivatie om dagelijks aan efficiency te werken.
 • U wilt dat uw bedrijf optimaal is ingericht met dezelfde vergelijkbare gestandaardiseerde processen en KPI's.
 • U wilt dat uw bedrijf afzonderlijk inzicht heeft in factoren die de efficiency en effectiviteit beïnvloeden.
 • U wilt dat uw bedrijf continu zelf verbetermogelijkheden kan waarnemen, constateren en implementeren.
 • U wilt dat uw bedrijf op een eenduidige manier werkt met het WFM-systeem.
 • U wilt dat uw bedrijf beschikt over de juiste benodigde vaardigheden, hulpmiddelen en efficiency mindset.
 • U wilt dat uw bedrijf inzicht heeft in efficiency verspilling en hierop adequaat kan reageren.
 • U wilt dat uw bedrijf dagelijks vanuit de praktijk de écht belangrijke verbeterpunten scherp in beeld heeft.
Benieuwd naar wat wij met onze aanpak voor u kunnen bereiken?

Jeroen Douma
telefoon

Neem direct contact op

+ 31 (0) 6 414 19 487

Benieuwd naar wat wij met onze aanpak voor u kunnen bereiken?

Geert de Vries
telefoon

Neem direct contact op

+31 (0) 6 463 63 404