Wij bezorgen efficiency

Wij zijn in staat uw situatie en verbeterkansen objectief, gefundeerd en snel in te schatten en om te zetten in een bewezen succesvolle aanpak. De expertise en keten knowhow liggen vast in onze krachtige tooling en kant & klare programma’s.

Discretie is in ons vak het grootste goed, cases beschrijven wij anoniem. Bekijk onze fantastische klantenbase op beproefd. Wij brengen u graag in contact met onze opdrachtgevers. Bekijk onze concrete oplossingen en leg uw vraagstuk aan ons voor!

Quick Scan & Gap Analyse


Wilt u weten hoe uw retailoperatie presteert op het gebied van efficiency, effectiviteit en productiviteit? Wij kunnen de performance op het gebied van tijdsbesteding, arbeidsinzet en loonkosten in beeld brengen en benchmarken. Gedetailleerde inzichten op verschillende niveaus die u concreet helpen om structureel te verbeteren. 

Onze resultaatverhogende aanpak:

 • Gedetailleerd inzicht in uw retail performance
 • Beoordelen van de efficiency KPI's
 • Benchmark op gedetailleerde niveaus
 • Concrete verbetervoorstellen voor uw efficiency

WFM Breed Gedragen


Wilt u gefundeerde strategische keuzes maken bij de selectie en implementatie van een Workfoce Management pakket? Of meer resultaat halen uit uw bestaande WFM-oplossing? Profiteer van onze ruime ervaring in het WFM-domein. Onze kracht ligt in de onafhankelijke aanpak waarbij uw resultaat centraal staat.


Onze resultaatverhogende aanpak:

 • Een op ambitie gebaseerde Business Blauwdruk;
 • Ondersteuning bij tool- en leverancierselectie;
 • Ondersteuning bij inrichting;
 • Op business en ROI gerichte implementatie.

Workload Planner


Wilt u de personeelsinzet adequaat kunnen afstemmen op de sterk wisselende goederen- en klantenstoom binnen uw retailformule? Wilt u de diverse stromen die de workload bepalen integraal beheren? Wij kunnen u ondersteunen bij het opbouwen, beheren, ordenen en specifiek maken van activiteiten & normeringen en bij het integreren hiervan in het dagelijkse personeelsplanning proces.

Onze resultaatverhogende aanpak:

 • Activity based normeren en budgetteren;
 • Specifieke workload vaststellen en integreren in de personeelsplanning;
 • Simulatie van proces-aanpassingen en forecast.

Workforce Planner


Wilt u de samenstelling van uw personeelsbestand beoordelen en afstemmen op de behoefte, de benodigde flexibiliteit en de benodigde competenties?

Onze resultaatverhogende aanpak:

 • Vaststellen van de ideale personele samenstelling en kostprijs;
 • Vergelijken van de ideale personele samenstelling met de realiteit;
 • Actief sturen naar de ideale personele bezetting.

Meer Overhouden


Wilt u samen met uw kader een scherpe kijk op efficiency ontwikkelen om de retailprocessen en arbeidsinzet continu te optimaliseren? Wij bieden u een customized programma vol praktische hulpmiddelen, waarmee u als ondernemer uw kader actief begeleidt naar een optimale prestatie.

Onze resultaatverhogende aanpak:

 • Praktisch efficiency verbeterprogramma voor teams;
 • Werken aan concrete efficiency en kwaliteitdoelstellingen;
 • Werkplekstandaardisatie, KPI's, communicatie en kwaliteit;
 • Gebruik van effectieve nieuwe en bestaande hulpmiddelen.

Blijvend Beter


Wilt u adequaat kunnen inspelen op interne en externe veranderingen die een flinke impact hebben op uw distributie en/of fulfilment organisatie? Wij zorgen voor transparantie in de kostenopbouw en voorzien u van beproefde simulatiemodellen. Deze inzichten zijn van grote waarde voor uw anticiperend vermogen en een optimale operatie.


Onze resultaatverhogende aanpak:

 • Analyse en beoordelen KPI's en verbetervoorstellen;
 • Benchmark op gedetailleerd niveau;
 • Operationele organisatie verbeteren;
 • Optimalisatie van distributielocaties.

Goed Bekeken


Wilt u samen met uw team de operationele organisatie verbeteren en de resultaten blijvend verhogen? Wij zorgen voor een stimulerende verbeteraanpak gericht op uw eigen retailprocessen. Een nieuw aangeleerde manier van waarnemen, toetsen en verbeteren zorgt direct voor structurele en doeltreffende resultaatverbetering.

Onze resultaatverhogende aanpak:

 • Leer out of the box kijken naar efficiency en effectiviteit;
 • Zelf verbetermogelijkheden waarnemen en constateren;
 • Alert en vaardig verspillingen herkennen;
 • De processen continu te toetsen en verbeteren op de best practice.
Benieuwd naar wat wij met onze aanpak voor u kunnen bereiken?

Jeroen Douma
telefoon

Neem direct contact op

+ 31 (0) 6 414 19 487

Benieuwd naar wat wij met onze aanpak voor u kunnen bereiken?

Geert de Vries
telefoon

Neem direct contact op

+31 (0) 6 463 63 404